دیوارپوش

انتخاب مستقیم روشنایی - دیوارپوش ، دیوارپوش آذران ، دیوارپوش سه بعدی

نویسنده : نویسنده 2016/06/06 تعداد نظرات : 0
انتخاب مستقیم روشنایی

انتخاب مستقیم روشنایی

انتخاب مستقیم روشنایی

 سیستم های روشنایی باید به گونه ای انتخاب شوند كه به لحاظ انتخاب مستقیم روشنایی نیز توزیع روشنی مورد نیاز را ایجاد كنند. این بدین معنی است كه در مورد آویز یا چراغ هایی كه روی سطوح نصب می شوند، در دفاتر كار و اماكن، حداقل 30 درصد نور منتشره باید به طرف بدن باشد. در این صورت می توان از كافی بودن روشنی سقف اطمینان حاصل كرد.

انتخاب مستقیم روشنایی

روشنایی غیرمستقیم

نحوه عمل این نوع روشنایی به صورت توكار است. در این روش همه نورها به طرف سقف هدایت می شود و برای انتخاب مستقیم روشنایی سایر سطوح در اتاق به وسیله انعكاس متقابل روشن می شود. نتیجه این امر، خسته كننده است؛ زیرا توزیع روشنی بیش از حد یكنواخت است. همچنین این نوع روشنایی كارایی خوبی ندارد و فقط در موارد خاص باید از آن استفاده كرد. محل قرارگیری چراغ ها: ترتیب قرارگیری چراغ ها به منظور نیل به توزیع روشنی دلخواه لازم است به گونه ای باشد كه نوركافی به قسمت های بالایی دیوارها و سقف کاذب برسد.

این امر عموماً نیاز به یك طرح قرارگیری چراغ ها در فواصل یكنواخت دارد تا بدین ترتیب شدت روشنایی مورد نیاز در صفحه مربوط به ناحیه تامین روشنایی حاصل شود. در حالی كه ترتیب قرارگیری به صورتی است كه فواصل بین چراغ ها از مقدار حداكثر نسبت به فاصله به ارتفاع نصب تجاوز نمی كند و فاصله از دیوارها نصف این فاصله است.

انتخاب مستقیم روشنایی

در مورد توزیع با زاویه بسته: به منظور حصول اطمینان از اینكه روشنی دیوار كافی است چراغ ها را لازم است حتی نزدیك تر به دیوارها قرار داد. در مورد چراغ های با نوردهی به طرف بالا لازم است آنها را در فاصله حداقل 150 سانتی متر از نصف و حتی بیشتر از آن قرار داد؛ به طوری كه نور به طرف بالا به خوبی روی سقف توزیع شود.

رنگ و ترتیب رنگ ها

علاوه بر انعكاسات مناسب، سطوح باید دارای رنگ های مناسبی باشند. به طور كلی رنگ ها نباید قوی یا خیلی ضعیف باشند. رنگ های قوی می توانند باعث خستگی مفرط چشم شوند. مخروط های چشم در اثر خسته شدن باعث دیگرگونی تاثیر رنگ ها می شوند. رنگ های ضعیف نیز به همین صورت باعث خستگی چشم می شوند.

ترتیب رنگ ها در قسمت اصلی داخل اماكن بایستی ساده و غیر مزاحم باشد. به كمك مراكز آسودن بصری به شكل صفحات آویزان از دیوار مثل تقویم و … محیطی كه از نظر بصری رضایت بخش است، ایجاد می شود. از پنجره ها نیز برای این منظور استفاده می شود.

انتخاب مستقیم روشنایی

رنگ های گرم عبارتند از: قرمز، زرد، كرم، قهوه ای و… .

رنگ های سرد عبارتند از: آبی ها و سبزها و… .

انتخاب رنگ به محیط احساسی كه تمایل به ایجاد آن است، بستگی دارد. رنگ های گرم از لحاظ بصری مهیج هستند؛ در حالی كه رنگ های سرد، آرامبخش و متعادل هستند. تاثیر دیگر رنگ های گرم یا سرد روی اندازه های ظاهری اتاق است كه كوچك تر و بزرگ تر از مقدار واقعی به نظر برسند. رنگ های گرم باعث كوچك تر به نظر رسیدن اتاق می شوند؛ در حالی كه رنگ های سرد، اتاق را بزرگ تر نشان می دهند.

انتخاب رنگ نور منبع نور به عوامل زیر بستگی دارد:

  1. كاری كه در ناحیه تامین روشنایی انجام می شود.
  2. شرایط داخل اماكن
  3. سازگاری با سایر منابع نوری موجود مثل لامپ های نور زرد

برخی از كارهایی كه در ناحیه تامین روشنایی انجام می گیرند، نیاز به منابع نوری با بازده رنگ بسیار خوب دارند. مشخصه های منابع نوری در هر دو مورد بازده رنگ و دمای رنگ برای این كاربردها معمولاً در استانداردهای مربوطه تعیین می شوند.

انتخاب دمای رنگ به شدت روشنایی بستگی دارد. در شدت روشنایی كم، نیاز به دمای رنگ پایین است و در شدت روشنایی زیاد، نیاز به دمای رنگ بالا . این انتخاب احتمالاً پیرو این مسئله (انتخاب مستقیم روشنایی) است كه نور روز معادل دمای رنگ بالا با شدت روشنایی زیاد پنداشته می شود، در حالی كه دمای رنگ پایین كه بشر هنگام شب در اطراف آن می نشست، برابر با شدت روشنایی كم تصور می گردید. انتخاب صحیح منابع نوری و ترتیب رنگ ها یك امر تجربی است، زیرا در مورد اینكه رنگ های مختلف در زیر نور منابع نوری مختلف و در محیط های مختلف چگونه به نظر خواهند رسید جز با تجربه شخصی نمی توان نظر داد.

انتخاب مستقیم روشنایی

رنگ نور آن تاثیر حسی است كه به وسیله مجموعه طول موج های مختلفی كه توسط چشم دریافت می شود، ایجاد می گردد. رنگ نور را نباید به عنوان یك مشخصه سطوح منعكس كننده نور تلقی كرد. رنگ نورهای منعكس شده از سطوح، به انتخاب نوع منبع نوری بستگی دارد. نهایتاً اینكه تصمیم گیری در مورد اینكه یك سطح رنگی در زیر نور یك منبع نور خاص چه رنگ به نظر خواهد رسید با استفاده از تجربیات عملی ممكن می گردد.

درباره نویسنده

محصولات