دیوارپوش

سطوح مجاور در طراحی دکوراسیون - دیوارپوش ، دیوارپوش آذران ، دیوارپوش سه بعدی

نویسنده : نویسنده 2016/06/06 تعداد نظرات : 0
سطوح مجاور در طراحی دکوراسیون

سطوح مجاور در طراحی دکوراسیون

از تفاوت زیاد در شدت روشنایی سطوح مجاور (سطوح مجاور در طراحی دکوراسیون) باید اجتناب شود. تفاوت بین شدت روشنایی سطوح مجاور نباید از نسبت ده به یك تجاوز كند. از این رو درخشندگی اطراف ناحیه تامین روشنایی باید كمتر از درخشندگی خود ناحیه تامین روشنایی باشد؛ در غیر این صورت، قابلیت دید در این ناحیه، مختل می شود.

همچنین ممكن است باعث خستگی چشم شود، زیرا در این حال باید خود را دو برابر شرایط جدید تطبیق دهد. ( مثل هر بار كه چشم از صفحه تلویزیون به اطراف منحرف می شود و دوباره به صفحه بر می گردد).

سطوح مجاور در طراحی دکوراسیون

در صورت تداوم این كار، چشم خسته شده و منجر به ناراحتی هایی از قبیل سردرد، خستگی مفرد و غیره می شود.

انجام کار چه در ساختمانی نو و چه تغییر دکور یک ساختمان کهنه باشد باید با در نظر گرفتن شکل فضا و سطوح مجاور در طراحی دکوراسیون و پیاده کردن نقشه آن صورت گیرد. کشیدن نقشه یکی از ضروری ترین اقدامات است.

حفظ شدت روشنایی

به منظور اطمینان از اینكه شدت روشنایی مورد نظر همواره تامین می شود، باید تدابیری برای حفظ شدت روشنایی، تعمیر و نگهداری و تمیزكردن چراغ ها اتخاذ شود.

شدت روشنایی نباید هرگز به كمتر از 80 درصد مقدار توصیه شده افت كند. در طراحی های خوب روشنایی، برای جبران تقلیل نوردهی در نتیجه كهنگی لامپ و تجمع آلودگی روی چراغ ها، شدت روشنایی اولیه، بیشتر از مقدار لازم در نظر گرفته می شود.

كنترل خیرگی چشم

به منظور پیشگیری از ایجاد خیرگی ناراحت كننده چشم ناشی از منابع نوری، درخشندگی آنها در زاویه های دید معمولی باید محدود شود.

لامپ های بدون پوشش، باعث ایجاد خیرگی ناراحت كننده چشم می شوند زیرا درخشندگی آنها معمولاً خیلی زیاد است. این امر در مورد لامپ های فلورسنت بدون پوشش در حالتی كه كار مداوم در زیر نور این لامپ ها مورد نیاز است نیز صادق است.

چراغ هایی همانند لامپ فلورسنت از نوع بلند با پایه های باریك، بدون استفاده از وسایل كنترل چشم از قبیل پخش كننده های منشوری یا شبكه ای به كار می روند. با این حال طبق بحث سطوح مجاور در طراحی دکوراسیون ، در حالی كه مدت زمان قرارگیری در زیر نور لامپ های فلورسنت بدون پوشش برای مثال در راهروهای اتاق استراحت و غیره كم باشد، استفاده از آنها قابل قبول است.

انعكاسات ناخواسته

برخی از انعكاسات ممكن است در كارایی یا راحتی اشخاص، اختلال ایجاد كنند؛ مثلا انعكاس نور از روی سطوح براقی كه روی آنها مطالبی نوشته شده است. معمولاً این امر خارج از كنترل طراح روشنایی است؛ زیرا به وضعیت قرارگیری در ناحیه تامین روشنایی نسبت به منبع نوری بستگی دارد.

سطوح مجاور در طراحی دکوراسیون

توزیع روشنی سطوح داخلی اصلی

علاوه بر كنترل درخشندگی منابع نوری، روشنی سطوح داخلی اصلی از قبیل دیوارها، سقف ها و غیره از طرق زیر حاصل می شود:

  1.  درنظرگرفتن ضرایب انعكاسی مناسب برای سطوح
  2. تامین روشنایی مناسب برای سطوح

هدف از اتخاذ این تدابیر، اجتناب از تفاوت های بیش از حد روشنی سطوح وسیع است كه در میدان دید قرار دارند. تفاوت های خیلی زیاد در روشنی سطوح همانند و درخشندگی بیش از حد منابع نوری باعث خستگی مفرط چشم ها می شود. از طرفی در صورتی كه روشنی، خیلی یكنواخت باشد، تاثیر آن ایجاد محیط خسته كننده یا افسرده كننده است.

با اینكه توزیع روشنایی عمومی عامل اصلی است ولی شدت سایه ها نیز در محیط تاثیر می گذارد. شدت سایه ها به وسیله نوع توزیع نور تعیین می شود. مثلاً نوردهی با زاویه بسته باعث ایجاد سایه هایی با شدت زیاد می شود؛ در حالیكه لامپ های فلورسنت سایه هایی ملایم ایجاد می كنند. سایه های با شدت زیاد، معمولاً مناسب نیستند؛ به جز مواردی كه هدف، ایجاد جلوه های ویژه باشد.

جداسازی فضاها با رنگ در فضای پلان باز

رنگ به اندازه ای که در تعریف سبک و حال و هوای خانه قدرتمند است، می تواند به بخش بندی فضای پلان باز شما نیز کمک کند. برای مثال در این نمونه آشپزخانه تقریبا به طور کامل خنثی است در حالی که نشیمن همجوارش با قدرت به نمایش رنگ آبی پرداخته است. این دو فضا به دلیل هم پوشانی زیاد رنگ ها با هم هماهنگ هستند اما این حقیقت که نشیمن با تمرکز بر روی رنگ آبی شاخص شده است، غیر قابل انکار است.

محل قرارگیری چراغ ها

ترتیب قرارگیری چراغ ها به منظور نیل به توزیع روشنی دلخواه لازم است به گونه ای باشد که نورکافی به قسمت های بالایی دیوارها و سقف برسد.
این امر عموماً نیاز به یک طرح قرارگیری چراغ ها در فواصل یکنواخت دارد تا بدین ترتیب شدت روشنایی مورد نیاز در صفحه مربوط به ناحیه تامین روشنایی حاصل شود. در حالی که ترتیب قرارگیری به صورتی است که فواصل بین چراغ ها از مقدار حداکثر نسبت به فاصله به ارتفاع نصب تجاوز نمی کند و فاصله از دیوارها نصف این فاصله است.

سطوح مجاور در طراحی دکوراسیون

در مورد توزیع با زاویه بسته

به منظور حصول اطمینان از اینکه روشنی دیوار کافی است و چراغ ها را لازم است حتی نزدیک تر به دیوارها قرار داد. در مورد چراغ های با نوردهی به طرف بالا لازم است آنها را در فاصله حداقل ۱۵۰ سانتی متر از نصف و حتی بیشتر از آن قرار داد طبق بحث سطوح مجاور در طراحی دکوراسیون؛ به طوری که نور به طرف بالا به خوبی روی سقف کاذب توزیع شود
اگر می خواهید بر میزان نور اتاقی تاریک بیفزایید، از این روش استفاده کنید:

پانل هایی را به کار برید که نازک باشند، چنان که نور از آنها گذر کند و نیز اندازه آنها را چنان تعیین کنید که پایین پنجره اندکی خالی بماند. سپس گلدان هایی شیشه ای را در کنار پنجره قرار دهید. پانل های رنگی به جزئیات طرح می افزایند و در ترکیب با پرده، آمیزه ای از رنگ ها را به دست می دهند.(سطوح مجاور در طراحی دکوراسیون)

سطوح مجاور در طراحی دکوراسیون

 

درباره نویسنده

محصولات