لیست قیمت دیوارپوش آذران ، دیوارپوش آذران پلاستیک، دیوارپوش ارزان

نویسنده : جواد ضیایی 2016/11/03 تعداد نظرات : دیدگاه بسته است.

لیست قیمت دیوارپوش آذران

لیست قیمت محصولات آذران

ردیف نوع محصول واحد قیمت (ريال) مشخصات
*1 پانل روکشدار PVC مترمربع 223.000 طول 6 متر – عرض 20 سانتی
2 پانل روکشدار PVC مترمربع 248.000 طول 6 متر – عرض 40 سانتی
3* پانل روکشدار PVC    Green Pan مترمربع 207.000 طول 6 متر – عرض 20 سانتی
4 تایل 60*60   PVCروکشدار مترمربع 211.000 ………………….
5 پانل سفید ساده   PVC L20 بدون روکش مترمربع 144.000 طول 6 متر – عرض 20 سانتی
6 پانل سفید ساده براق PVC UV بدون روکش مترمربع 155.000 طول 6 متر – عرض 20 سانتی
7 پانل چاپی PVCF12 مترمربع 174،000 طول 6 متر -عرض 12سانتی
8 پانل چاپی PVCL20 مترمربع 166.000 طول 6 متر -عرض 20 سانتی
9 پانل چاپی PVCF24 مترمربع 174.000 طول 6 متر -عرض 24 سانتی
10 ابزار U لبه دیواری بدون روکش PVC مترطول 11.300 طول 4 متر
11 ابزار U لبه دیواری روکشدار PVC مترطول 23.000 طول 4 متر
12 ابزار U دامپا بدون روکش PVC مترطول 15.500 طول 4 متر
13 سقف کاذب 60*60 هات استمپ 7ستاره مترمربع 201.000 ………………….
14 قرنیز روکشدار 10سانتی PVC مترطول 54.000 طول8/2 متر
15 قرنیز روکشدار 7سانتی PVC با شاسی مترطول 47.000 طول 3 متر
16* نبشی تاشو روکشدار PVC  2*2 مترطول 23.000 طول 8/ 2 و3 متر
17 تایل آکوستیک ساده 12میل مترطول 155.000 …………….
18 تایل آکوستیک ساده 15میل مترمربع 166.000 ………………….
19 تایل آکوستیک لبه دار  15میل مترمربع 191.000 ………………….
20* چسب بزرگ mitre apel عدد 170.000 ………………….
21 چوب روسی 3×2 مترطول 19.000 طول 3 متر
22 چوب روسی 4×2 مترطول 24.000 طول 3 متر
23 قوطی آهن2*2 مترطول 50.000 طول 3 متر
24 پروفیل سپری 6/3 سانتی گالوانیزه سفید مترطول 26.000 طول 6/3متر
25 پروفیل سپری 60 سانتی گالوانیزه سفید مترطول 21.000 طول 60سانتی متر
26 پروفیل سپری 120 سانتی گالوانیزه سفید مترطول 29.000 طول 2/1متر
27 پروفیل نبشی گالوانیزه سفید L25 مترطول 20.000 طول 6/3متر
28* پروفیل رانر 100 مترطول 37.000 طول 3متر
29* پروفیل استاد 100 مترطول 45.000 طول 3متر
30 پروفیل F37 مترطول 24.000 طول 3متر
31 براکت عدد 4.000 ………………….
32 پارکت لمینیت متر مربع 340.000 ………………….

 

– در صورت درخواست مبلغ 9% عوارض قانونی به مبالغ فوق افزوده می شود.

 

آدرس دفتر : تهران / میدان فردوسی /ابتدای خیابان ایرانشهر جنوبی ، پلاک 5

دیدگاه ها