مفهوم فضا در تئوری معماری - دیوارپوش ، دیوارپوش آذران ، دیوارپوش سه بعدی

نویسنده : نویسنده 2016/06/06 تعداد نظرات : 0
مفهوم فضا در تئوری معماری

مفهوم فضا در تئوری معماری

مفهوم فضا در تئوری معماری زیگفرید گیدئون، یكی از تأثیرگذارترین مدافعان مدرنیسم، نویسنده‌ای است كه بیشتر به واقعی جلوه دادن مفهوم فضا كمك كرده است. از دیدگاه وی، مفهوم فضا به عنوان ذات معماری قلمداد می‌شود. او در كتابش بنام فضا، زمان و معماری، شرط توسعه و تكامل معماری مدرن را مسأله فضا می‌داند و در آثار بعدی، تاریخ معماری را به عنوان وارث مفاهیم فضا معرفی نموده است. به عقیده گیدئون سه نگرش كاملاً متفاوت نسبت به فضا یا به عبارت دیگر سه مرحله در سیر تحول تصور فضایی در طول تاریخ معماری، قابل بررسی است. او در این سه مرحله، بین سه مفهوم اصلی تفاوت قائل ‌شده است:

2. دومین مفهوم فضای معماری كه در گنبد پانتئون رم در آغاز قرن دوم میلادی، به منصه ظهور رسید، توجه به فضای داخلی ساختمانهاست. در معماری رومی، معماری به فضاسازی تبدیل گردید و برای اولین بار برای كاربری‌های گوناگون، فضاهای متفاوت در نظر گرفته شد. بدین ترتیب در این معماری فضای داخلی پرداخته و فعال‌تر گردید و از این طریق نقش اول را در معماری برعهده گرفت. از آن زمان تاكنون، مفهوم فضای معماری تقریباً از فضای خالی داخلی غیر قابل تمایز بوده است.

3. سومین مفهوم فضا كه هنوز هم در مرحله تكامل است، شامل تأثیر و تأثر فضای داخلی و خارجی بر یكدیگر (تركیب فضای داخلی و خارجی ساختمان‌ها) می‌باشد. این تصور فضایی با پیدایش انقلاب بصری ـ وقتی كه پرسپكتیو از یك نقطه دید، اعتبارش را از دست داد ـ بوجود آمد كه نتایج عمیق و اساسی برای معماری و شهرسازی داشت. در این دوره دوباره اهمیت حجم در شكل دادن به فضای خارج مورد توجه قرار گرفت. در حقیقت از یك طرف تصور فضایی نخستین دوباره زنده شد و از طرف دیگر توجه به فضای داخلی ساختمان‎ها كه در مرحله دوم به منصه بروز رسیده بود، به قوت خود باقی ماند.

بدین ترتیب گیدئون با مشخص نمودن این سه مفهوم اصلی فضا در تاریخ معماری، مفهوم فضا بر اساس تركیب مكانیكی واحدها را با وجود سابقه فضای اقلیدسی كنار می‌گذارد و سعی می‌كند تا اختلافات كیفی مفاهیم گوناگون فضا را بر اساس روند تكامل فكری و تصور بشر از جهان، تشریح و مجسم نماید. لذا گیدئون در این‌باره می‌گوید: روندی كه بوسیله آن یك تصور فضایی بتواند به دنیای عواطف و احساسات انتقال یابد، بوسیله مفهوم فضایی حاصل می‌گردد. این امر اطلاعاتی را بین بشر و محیط او فراهم می‌آورد كه نشانگر حالتی معنوی و واقعی است كه بشر با آن مواجه می‌گردد. دنیایی كه فراروی بشر قرار دارد، توسط او دگرگون شده است. دنیا انسان را مجبور می كند بطور ترسیمی و نموداری، موقعیت خود را اگر متمایل به كنار آمدن با آن است، ارائه دهد. در اینجا گیدئون به مفهوم فضای وجودی نزدیك می‌شود.

درباره نویسنده

محصولات