هویت بخشی به فضا با استفاده از رنگ - دیوارپوش ، دیوارپوش آذران ، دیوارپوش سه بعدی

نویسنده : نویسنده 2016/06/06 تعداد نظرات : 0
هویت بخشی به فضا با استفاده از رنگ

هویت بخشی به فضا با استفاده از رنگ

رنگ:

توجه به این نكته كه یك رنگ چگونه می­تواند درك ما را از فرم، ابعاد و كیفیت فضایی داخلی تحت تاثیر قرار دهد نیز حایز اهمیت است. معمولا گفته می­شود كه: “رنگ سفید تنها راه حل برای بزرگ­تر نشان دادن فضاهای كوچك است.” این عقیده به دنبال استفاده از رنگ­های متنوع در بسیاری از خانه­ها، تا حدودی اعتبار خود را از دست می­دهد. استفاده از سایه روشن­های مختلف در فضا، ضمن متمایز كردن فعالیت­ها، به ایجاد تنوع فضایی نیز كمك می­كند. باید توجه كرد كه نقش رنگ­ها در هماهنگی عناصر و المان­های فضا و افزودن گرمی و روشنی به محیط، به صورت طراحی المان­های نورانی مخفی، نورهای رنگی موضعی یا عمومی انكارناپذیر است. به هر حال استفاده مناسب، بجا و آگاهانه از تاثیرات رنگ­ها در فضا، از مهمترین روش­های موثر در هویت بخشیدن به فضا بدون روی آوردن به تكنیك­های پیچیده و پرهزینه است.

هویت بخشی به فضا با استفاده از رنگ

درباره نویسنده