دیوارپوش

تابلو، قیمت تابلو دکوری، لوازم دکوراتیو، پوستر کومار، لوازم دکوری، تزیینات داخلی

نویسنده : نویسنده 2016/06/06 تعداد نظرات : 0
چگونه تابلوها را بچینیم

چگونه تابلوها را بچینیم

بسیاری‌ از ما پس‌ از نقل‌ و انتقال‌ به‌ خانه‌ جدید، بی ‌درنگ‌ مبادرت‌ به‌ نصب‌ تابلو ( چگونه تابلوها را بچینیم ) روی‌ تمام‌ دیوارها و به‌ عبارتی‌ پر كردن‌ منزل‌ می‌ كنیم. این‌ كار اگرچه‌ به‌ ایجاد روحیه‌ خانگی‌ و جا افتادن‌ منزل‌ كمك‌ می ‌كند، اما انتخاب‌ شتابزده‌ محل‌ نصب‌ تابلوها و تعجیل‌ در انتخاب‌ تزیین‌ دیوار معمولاً به‌ صرف‌ هزینه‌ بیشتر و كم‌ شدن‌ رضایت‌ از نتیجه‌ می‌ انجامد. موارد زیر نكاتی‌ است‌ در مورد تابلو و تزیین‌ دیوار

چگونه تابلوها را بچینیم

برای‌ تزیین‌ نیازی‌ به‌ تابلوهای‌ گران ‌قیمت‌ یا اصل‌ نقاشی‌ نیست، تعدادی‌ پوستر ساده‌ نیز اگر با حداقل‌ یك‌ ویژگی‌ مشابه‌ نظیر اندازه، رنگ‌ قاب، نوع‌ و رنگ‌ حاشیه‌ به‌ طور متمركز استفاده‌ شوند چشم‌ انداز جذابی‌ را به ویژه‌ برای‌ دیوارهای‌ رنگی‌ ایجاد می‌ كنند. تنوع‌ در رنگ‌ قاب های‌ فلزی‌ روحیه‌ شادتر و جوان تری‌ را در این‌ مورد عرضه‌ می‌ كند.

رنگ‌ سفید حاشیه‌ به‌ طور كلی‌ باعث‌ تعدیل‌ گرمای‌ رنگ‌ موضوع‌ و پر رنگ تر دیده‌ شدن‌ آن‌ می ‌شود. رنگ‌ سیاه‌ موجب‌ فروغ‌ بیشتر و گرمای‌ بیشتر رنگ های‌ موضوع‌ می‌ شود. حاشیه ‌گذاری‌ پیرامون‌ موضوع‌ حتی‌ یك‌ عكس‌ اداری‌ را به‌ موضوعی‌ برای‌ تزیین‌ تبدیل‌ می ‌كند.

راهکار نو برای فضای منزل

استفاده‌ از یك‌ شبكه‌ یا سطح‌ چوبی‌ پرداخت‌ شده‌ برای‌ ایجاد یك‌ زمینه‌ قوی‌ جهت‌ نصب‌ تابلو راهكاری‌ برای‌ جدید و نو كردن‌ فضای‌ دکوراسیون منزل‌ بدون‌ خرید تابلوهای‌ جدید است. به‌ این‌ ترتیب‌ تابلو مستقیماً روی‌ دیوار نصب‌ نمی ‌شود.

اگر تعدادی‌ عكس، پوستر و نظایر آن‌ دارید كه‌ حداقل‌ در یك‌ نکته (موضوع ، زمینه ‌های‌ رنگی‌ و اندازه) مشترك هستند به‌ جای‌ این كه‌ آنها را جداگانه‌ قاب‌ كنید بهتر است‌ آنها را به‌ صورت‌ یك‌ مجموعه‌ و با در نظر گرفتن‌ حاشیه‌ و فاصله‌ مناسب‌ بین‌ آنها قاب‌ كنید. تقدیر نامه‌های‌ مدرسه، عكس‌ مراحل‌ ازدواج، مراحل‌ رشد فرزندان‌ و…. برای‌ این‌ كار نمونه‌ های‌ خوبی‌ هستند.

چگونه تابلوها را بچینیم

رنگ های‌ اصلی‌ غالب‌ و چشمگیر تابلوها مهم تر از طرح‌ و نقاشی‌ آنهاست. بنابراین‌ تابلوهای‌ بزرگتر از مقیاس های‌ متداول‌ چشمگیرتر از تابلوهای‌ اصیل ‌تر كوچك‌ است. پوسترهایی‌ با رنگ های‌ قوی‌ و پارچه‌ هایی‌ نظیر ترمه‌ و صنایع‌ دستی‌ گوناگون‌ ( مانند پته‌ دوزی، سوزن ‌دوزی‌ و سرمه‌ دوزی) علاوه‌ بر این‌ كه‌ به‌ لحاظ‌ زیبایی‌ شناختی‌ و تعریف‌ فضا ارزشمندند، باعث‌ ایجاد روحیه‌ و هویت‌ ایرانی‌ در محیط‌ منزل‌ می ‌شوند.

استفاده‌ از پاسپارتو (حاشیه‌ اطراف‌ تصویر) در قاب‌ كردن‌ تصویر، عكس، پارچه‌ و… باعث‌ ایجاد تأكید بیشتر روی‌ موضوع‌ می‌ شود. رنگ‌ پاسپارتو با توجه‌ به‌ جلوه‌ گری‌ بیشتر موضوع‌ روی‌ آن‌ باید انتخاب‌ شود. اگر رنگ‌ دیوار زمینه‌ و موضوع‌ تابلو تضاد زیادی‌ دارند، استفاده‌ از رنگ‌ سفید برای‌ پاسپارتو تضاد موجود را كاهش‌ می ‌دهد و حتی‌ موجب‌ آشتی‌ رنگ های‌ ناسازگار با هم‌ می ‌شود. رنگ‌ سفید حاشیه‌ به‌ طور كلی‌ باعث‌ تعدیل‌ گرمای‌ رنگ‌ موضوع‌ و پر رنگ تر دیده‌ شدن‌ آن‌ می ‌شود. رنگ‌ سیاه‌ موجب‌ فروغ‌ بیشتر و گرمای‌ بیشتر رنگ های‌ موضوع‌ می‌ شود. حاشیه ‌گذاری‌ پیرامون‌ موضوع‌ حتی‌ یك‌ عكس‌ اداری‌ را به‌ موضوعی‌ برای‌ تزیین‌ تبدیل‌ می ‌كند.

استفاده از ابزار ساده

برای‌ تزیین‌ نیازی‌ به‌ تابلوهای‌ گران ‌قیمت‌ یا اصل‌ نقاشی‌ نیست، تعدادی‌ پوستر ساده‌ نیز اگر با حداقل‌ یك‌ ویژگی‌ مشابه‌ نظیر اندازه، رنگ‌ قاب، نوع‌ و رنگ‌ حاشیه‌ به‌ طور متمركز استفاده‌ شوند چشم‌ انداز جذابی‌ را به ویژه‌ برای‌ دیوارهای‌ رنگی‌ ایجاد می‌ كنند. تنوع‌ در رنگ‌ قاب های‌ فلزی‌ روحیه‌ شادتر و جوان تری‌ را در این‌ مورد عرضه‌ می‌ كند.

چگونه تابلوها را بچینیم

نقطه‌ تمركز دید انسان‌ 7 درجه‌ بالای‌ خط‌ افق‌ است، بنابراین‌ ارتفاع‌ محل‌ نصب‌ تابلوها به‌ طور معمول‌ باید براساس‌ حداكثر فاصله‌ از دیوارهای‌ فضا ( طول‌ و عرض ) و با توجه‌ به‌ ارتفاع‌ چشم‌ انسان‌ در حالت‌ نشسته‌ (حدود 70 تا 85 سانتیمتر) و در حالت‌ ایستاده‌ (بین‌ 150 تا 165 سانتیمتر) تعیین‌ شود. برای‌ مثال‌ برای‌ یك‌ فضای‌ 66 متر مربع‌ نصب‌ تابلو و تزیینات‌ دیوارها در ارتفاع‌ میان‌ 5/1 تا30/2 متر از كف‌ مناسب تر است.

معمولاً رسم بر این‌ است‌ كه‌ در هر یك‌ از تقسیمات‌ دیوارهای‌ فضا ، تابلو و تزیینات‌ نصب‌ شود. این‌ در حالی‌ است‌ كه‌ خالی‌ نگاه‌ داشتن‌ یك‌ دیوار و انباشتن‌ سطح‌ دیوار دیگر با تابلو، آویز، قاب‌ عكس‌ و… به‌ طور منظم‌ یا نامنظم، هم‌ موجب‌ جذابیت‌ بیشتر در فضا می‌ شود و هم‌ روحیه‌ صمیمی ‌تری‌ را در فضا ایجاد می ‌كند. اختصاص‌ یك‌ دیوار به‌ قاب‌ عكس های‌ خانوادگی‌ در قسمت‌ نشیمن‌ معمولاً مناسب‌ است.

توجه‌ به‌ تناسبات‌ دیوار زمینه‌ برای‌ تركیب ‌بندی‌ تزیینات‌ روی‌ آن‌ به‌ این‌ معنی‌ نیست‌ كه‌ آن‌ تناسبات‌ عیناً در تركیب‌ بندی‌ تكرار شود. نادیده‌ گرفتن‌ آگاهانه‌ تناسبات‌ و قرار دادن‌ تابلوها یا قاب ها در محلی‌ به جز مركز ثقل‌ دیوار موجب‌ تمركز روی‌ آن‌ نقطه‌ و ایجاد كنجكاوی‌ و توجه‌ در بینندگان‌ می ‌شود.

چگونه تابلوها را بچینیم

بسیاری‌ از تابلوها را می ‌توان‌ بدون‌ نصب‌ بر دیوار، مستقیماً روی‌ سه‌ پایه‌ نقاشی‌ قرار داد و در یك‌ منظر مناسب‌ مكان ‌یابی‌ كرد. روحیه‌ راحت‌ و هنری‌ فضا نیز از این‌ طریق‌ تشدید می ‌شود.

اگر تابلوهایی‌ با سبك های‌ مختلف‌ به‌ لحاظ‌ نوع‌ موضوع ، تكنیك‌ هنری ، نوع‌ و سبك‌ قاب‌ و… در كنار هم‌ قرار گیرند، بیننده‌ به‌ لحاظ‌ تشخیص‌ هویت‌ و روحیه‌ فضا سردرگم‌ می ‌شود. بهتر است‌ بین‌ فضاهایی‌ با روحیه‌های‌ متفاوت‌ به‌ میزان‌ كافی‌ فضای‌ خنثی‌ (دیوار خالی‌ از تزیینات) وجود داشته‌ باشد.

درباره نویسنده

محصولات