دیوارپوش

طراحی کتابخانه منزل

با وجودی که این روزها با ظهور تکنولوژی، بسیاری از نوشته ها از قالب کاغذ و کتاب های چاپی درآمده اند، اما همچنان هیچ چیزی جایگزین حس خوب ورق زدن صفحات کتاب برای ما نخواهد شد. قفسه های پر از کتاب همواره از محبوبیت زیادی در دکوراسیون داخلی برخوردار بوده اند. کتابخانه ها همانگونه که مکانی برای نمایش شخصیت ما هستند، به فضای اتاق نیز هویت می بخشند.


  10 درصد

  طراحی کتابخانه منزل

  با وجودی که این روزها با ظهور تکنولوژی، بسیاری از نوشته ها از قالب کاغذ و کتاب های چاپی درآمده اند، اما همچنان هیچ چیزی جایگزین حس خوب ورق زدن صفحات کتاب برای ما نخواهد شد. قفسه های پر از کتاب همواره از محبوبیت زیادی در دکوراسیون داخلی برخوردار بوده اند. کتابخانه ها همانگونه که مکانی برای نمایش شخصیت ما هستند، به فضای اتاق نیز هویت می بخشند.

  در کل کتابخانه ها طیف وسیعی از عملکردهای اجتماعی را شامل می شوند. به طور مثال کتابخانه های دانشگاهی ، مجموعه ادبیات موردنیاز را برای اهداف آموزشی و تحقیقاتی گردآوری و نگهداری می کنند که معمولا برای عموم قابل استفاده است. در طراحی کتابخانه های عمومی ، امکانات وسیع تر و کلی تر برای اطلاع رسانی در جامعه وجود دارد.
  در طراحی کتابخانه منزل این امکانات محدودتر است و حالت خصوصی را به خود دارد. افراد یک خانه می توانند بت توجه به اطلاعات لازم و مربوطه راجع به هر موضوعی کتاب را تیه کنند و در کتابخانه موجود در منزل خود قرار دهند.
  برای کتابخانه منزل می توان با توجه به متراژ یا فضاهای داخلی منزل فضایی جداگانه مانند یک اتاق برای کتابخانه در نظر گرفت. امروزه با توجه به خلاقیتی که در طراحی و دکوراسیون داخلی وجود دارد از یک وسیله در خانه مانند زیر یک صندلی که جا داشته باشد یا یک میز را می توان به فضایی برای گذاشتن یا نگهداری یک یا چند کتاب استفاده کرد. هم چنین می توان با ایجاد چند باکس دیواری یا باکس موجود در زیر پله ها نیز فضایی مانند یک کتابخانه در خانه های کوچک استفاده نمود.

  کتابخانه منزل با استفاده از بهترین چوب ام دی اف

  کتابخانه منزل با استفاده از بهترین چوب ام دی اف

  طراحی و اجرای کتابخانه منزل

  طراحی و اجرای کتابخانه منزل

  کتابخانه منزل با استفاده از بهترین چوب ام دی اف

  کتابخانه منزل با استفاده از بهترین چوب ام دی اف

  کتابخانه منزل با استفاده از بهترین چوب ام دی اف

  کتابخانه منزل با استفاده از بهترین چوب ام دی اف