قرنیز پلی استایرن

قرنیز پلی استرن

قرنیز پلی استرن نوﺍری ﺍز سنگ یا چوب یا پلاستیک و یا بتن و سیمان بوده که در پایین دیوﺍر و در امتداد ﺁن نصب می‌شود.

قرنیز پلی استرن عموماً نسبت به دیوار برجسته بوده و مهمترین وظیفه قرنیز محافظت ﺍز نازک کاری دیوﺍر در برﺍبر صدمات ناشی ﺍز برخورد اسباب و اثاثیه و جلوگیری از نفوذ مستقیم رطوبت و آب از کف به دیوﺍر می‌باشد.

[caption id="attachment_2872" align="alignnone" width="94"]http://mhzdecor.ir/shop/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%B3/ قرنیز پلی استرن[/caption]

10 درصد

قرنیز پلی استایرن

قرنیز پلی استایرن نوﺍری ﺍز سنگ یا چوب یا پلاستیک و یا بتن و سیمان بوده که در پایین دیوﺍر و در امتداد ﺁن نصب می‌شود.

قرنیز پلی استایرن عموماً نسبت به دیوار برجسته بوده و مهمترین وظیفه قرنیز محافظت ﺍز نازک کاری دیوﺍر در برﺍبر صدمات ناشی ﺍز برخورد اسباب و اثاثیه و جلوگیری از نفوذ مستقیم رطوبت و آب از کف به دیوﺍر می‌باشد.

http://mhzdecor.ir/shop/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%B3/

قرنیز پلی استایرن

قرنیز پلی استایرن در دو نوع 7 سانتی و 9 سانتی و به طول 2.80 متر موجود می باشد.
قرنیز پلی استایرن به قرنیز پی وی سی توپر گفته می شود که مانند قرنیز ام دی اف ولی با این تفاوت که در طول کمتر و توخالی می باشد.