قرنیز PVC

قرنیز PVC

قرنیز PVC نوﺍری ﺍز سنگ یا چوب یا پلاستیک و یا بتن و سیمان بوده که در پایین دیوﺍر و در امتداد ﺁن نصب می‌شود.

قرنیز عموماً نسبت به دیوار برجسته بوده و مهمترین وظیفه قرنیز محافظت ﺍز نازک کاری دیوﺍر در برﺍبر صدمات ناشی ﺍز برخورد اسباب و اثاثیه و جلوگیری از نفوذ مستقیم رطوبت و آب از کف به دیوﺍر می‌باشد.

[caption id="attachment_2864" align="alignnone" width="107"]http://mhzdecor.ir/ http://mhzdecor.ir/[/caption]

10 درصد

قرنیز PVC

قرنیز PVC نوﺍری ﺍز سنگ یا چوب یا پلاستیک و یا بتن و سیمان بوده که در پایین دیوﺍر و در امتداد ﺁن نصب می‌شود.

قرنیز عموماً نسبت به دیوار برجسته بوده و مهمترین وظیفه قرنیز محافظت ﺍز نازک کاری دیوﺍر در برﺍبر صدمات ناشی ﺍز برخورد اسباب و اثاثیه و جلوگیری از نفوذ مستقیم رطوبت و آب از کف به دیوﺍر می‌باشد.

http://mhzdecor.ir/

http://mhzdecor.ir/

قرنیز پی وی سی روکشدار در طول 3 متر و 7 سانتی و 9 سانتی موجود می باشد که با توجه به روکشدار بودن محصول در رنگ های مختلفی تولید می شود.
قرنیز پی وی سی روکشدار برای فضاهای از داخل مناسب می باشد که در ارتباط با رطوبت است. زیرا پی وی سی ضدآب بوده و آسیبی به فضا نمی زند.