پارتیشن شیشه ای

پارتیشن شیشه ای

پارتیشن شیشه ای یا گلاس بلاک (به انگلیسی: Glass block) به قطعاتی گفته می‌شود که از جنس شیشه ساخته می‌شوند این قطعات جنبه تزئینی دارند و نمی‌توان از آنها به عنوان بلوک‌های سازه‌ای در سازه‌های بنایی استفاده کرد برای اتصال آنها معمولا به جای ملات از چسب یا ستون‌ها تیرهای چوبی، فلزی استفاده می‌شود.

بلوک‌های شیشه‌ای از دهه ۱۹۰۰ ساخته شدند و بیشتر برای تامین نور طبیعی ساختمان توسط دیوارها کاربرد دارند.

پارتیشن شیشه‌ای :

بلوک‌های شیشه‌ای در انواع رنگ‌ها و طرح‌های مختلف و با ابعاد متفاوت ارائه می‌شوند که به صورت کلی می‌توان آنها را به دسته‌های زیر طبقه‌بندی کرد

 • پارتیشن شیشه‌ای مات
 • پارتیشن شیشه‌ای طرح‌دار
 • پارتیشن شیشه‌ای شفاف
 • پارتیشن شیشه‌ای رنگی
 • پارتیشن شیشه‌ای توپر
 • پارتیشن شیشه‌ای ایمن یا ضد آتش
[caption id="attachment_2692" align="alignnone" width="300"]پارتیشن شیشه ای پارتیشن شیشه ای[/caption]

10 درصد

پارتیشن شیشه ای

پارتیشن شیشه ای یا گلاس بلاک (به انگلیسی: Glass block) به قطعاتی گفته می‌شود که از جنس شیشه ساخته می‌شوند این قطعات جنبه تزئینی دارند و نمی‌توان از آنها به عنوان بلوک‌های سازه‌ای در سازه‌های بنایی استفاده کرد برای اتصال آنها معمولا به جای ملات از چسب یا ستون‌ها تیرهای چوبی، فلزی استفاده می‌شود.

بلوک‌های شیشه‌ای از دهه ۱۹۰۰ ساخته شدند و بیشتر برای تامین نور طبیعی ساختمان توسط دیوارها کاربرد دارند.

پارتیشن شیشه‌ای :

بلوک‌های شیشه‌ای در انواع رنگ‌ها و طرح‌های مختلف و با ابعاد متفاوت ارائه می‌شوند که به صورت کلی می‌توان آنها را به دسته‌های زیر طبقه‌بندی کرد

 • پارتیشن شیشه‌ای مات
 • پارتیشن شیشه‌ای طرح‌دار
 • پارتیشن شیشه‌ای شفاف
 • پارتیشن شیشه‌ای رنگی
 • پارتیشن شیشه‌ای توپر
 • پارتیشن شیشه‌ای ایمن یا ضد آتش
پارتیشن شیشه ای

پارتیشن شیشه ای